Запрошуємо до участі у конференції

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Національна спілка краєзнавців України

Департамент культури, молоді і спорту Житомирської обласної державної адміністрації

Житомирська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Історичний факультет Житомирського державного університету ім. І. Франка

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича

Житомирський обласний краєзнавчий музей

Музей космонавтика ім. С. Корольова

Державний архів Житомирської області

8-9 жовтня 2020 року

проводять в м. Житомирі Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію «Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність», присвячену 155-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею, 50-річчю заснування Музею космонавтики ім. С. Корольова та відзначенню Всесвітнього тижня космосу в Україні.

На конференції передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:

  • Історія та діяльність Житомирського обласного краєзнавчого музею;
  • Історія та сьогодення Музею космонавтики ім. С. Корольова;
  • Державні, комунальні, народні музеї та інші заклади музейного типу Житомирщини — історія, стан, проблеми та перспективи розвитку в сучасних умовах;
  • Подвижники музейної справи, науки і культури;
  • Загальні питання краєзнавства, музеєзнавства та памʼяткознавства.

Планується видання наукового збірника матеріалів конференції до початку її проведення.

Оргкомітет приймає статті до збірника «Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність», в електронному вигляді та анкетні дані про авторів до 10 вересня 2020 р. Обсяг матеріалів — до 10 сторінок тексту (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній обереги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Точно вказується джерело цитати. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с. 23], [25, с. 119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список літератури та джерел в алфавітному порядку, оформлений згідно з вимогами сучасних державних стандартів: розмір шрифту — 10, міжрядковий інтервал — 1.

Вимоги до оформлення статей: вгорі зліва — УДК, нижче справа — прізвище та ініціали автора (авторів), нижче справа — курсивом в круглих дужках назва міста (населеного пункту) та адміністративної області, нижче посередині — назва статті великими літерами, нижче з абзацу курсивом — анотація українською мовою, нижче з абзацу курсивом — ключові слова (до 10 назв), далі з абзацу текст статті, після тексту статті — література та джерела. Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посада, адреса для листування, телефон (роб., дом., мобільний), електронна пошта. Автори несуть відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Тексти статей планується публікувати в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти для публікації доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Проїзд та проживання учасників конференції за власні кошти, або кошти відряджуючої організації.

Матеріали надсилаються до 10 вересня 2020 р. на електронну адресу: skavr_p@ukr.net

Телефони для довідок: 041-43-2-44-07 або 096-35-25-336. Контактна особа: голова Житомирської обласної організації Національної спілки краєзнавців України — Скавронський Павло Степанович

Ми будемо вдячні за поширення цієї інформації серед колег та зацікавлених осіб.

ОРГКОМІТЕТ

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *